Jest to dziedzina stomatologii zachowawczej zajmująca się leczeniem zębów z chorą lub martwą miazgą. Głównym celem leczenia kanałowego jest zlikwidowanie bólu zęba i zapobieganie chorobom tkanek otaczających ząb.

Objawy mogące świadczyć o potrzebie leczenia kanałowego są następujące:

  1. ból samoistny występujący w ciągu dnia lub w nocy;
  2. ból może nasilać się w pozycji leżącej;
  3. wzmożona wrażliwość zęba na wysoką lub niską temperaturę;
  4. ból podczas żucia pokarmów;
  5. pojawienie się wygórowania lub przetoki na dziąśle;
  6. ciemniejszy odcień korony pojedynczego zęba.

Dwie główne procedury leczenia kanałowego to:

  1. dokładne oczyszczenie systemu kanałów korzeniowych z zakażonej lub obumarłej miazgi;
  2. Szczelne wypełnienie kanałów korzeniowych.

Leczenie kanałowe w ArtDent Centrum Stomatologii jest bezbolesne. Przeprowadzamy je w znieczuleniu miejscowym, dbając o pełen komfort pacjenta. Stosujemy komputerowe znieczulenie ( SleeperOne ) o natychmiastowym działaniu i wysokiej skuteczności.

 

W zabiegach endodontycznych wymagana jest suchość pola operacyjnego, którą uzyskujemy poprzez pracę z KOFERDAMEM. Koferdam jest to elastyczna guma która po wycięciu otworu, jest nasuwana na koronę zęba. W ten sposób, leczony ząb jest całkowicie izolowany od środowiska jamy ustnej. Koferdam zapewnia więc przejrzyste, względnie wolne od bakterii pole operacyjne, chroni pacjenta przed aspiracją bądź połknięciem płynów używanych do płukanie kanałów oraz drobnych instrumentów stomatologicznych.

 

Kolejnym ważnym etapem leczenia kanałowego jest ocena radiologiczna zęba. W naszym gabinecie posiadamy aparat radiowizjografii cyfrowej. Zaletą tego aparatu jest minimalna dawka promieni Roentgena, co umożliwia wielokrotne wykonywanie zdjęć, w ilości niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia zabiegu. Przed przystąpieniem do mechanicznego opracowywania kanałów niezbędne jest także określenie długości roboczej kanałów, które wykonujemy za pomocą elektronicznego endometru i zdjęcia RTG.

 

Leczenie kanałowe jest zabiegiem mikrochirurgicznym, dlatego korzystne jest powiększenie pola widzenia za pomocą mikroskopu zabiegowego, aby dokładnie opracować cały system kanałów korzeniowych i szczelnie je wypełnić. Mikroskop endodontyczny jest również wykorzystywany w przypadku usuwania złamanych narzędzi ze światła kanału. W naszym Centrum wykorzystujemy mikroskop Karl Zeiss OPMI Pico

 

Pozwala to zachować zęby, które dotychczas były kwalifikowane do usunięcia.

 

Ostatnim etapem leczenia kanałowego jest szczelne wypełnienie kanałów. Istnieje wiele technik i materiałów do wypełniania kanałów korzeniowych. Tradycyjne metody wypełniania kanałów oparte są na bazie pasty która z czasem ulega resorpcji (rozpuszczeniu) we wnętrzu kanału. Metody te pozwalają na szybkie ale jednak niewystarczające wypełnienie kanału i w przyszłości może pojawić się konieczność ponownego leczenia kanałowego tego samego zęba. Lepszym rozwiązaniem jest wypełnienie kanału korzeniowego materiałem nie ulegającym resorpcji i jednocześnie biokompatybilnym, jakim jest gutaperka. Technika, którą stosujemy to termoplastyczna kondensacja gutaperki (Super Endo).

 

Leczenie kanałowe w Art.Dent jest bezbolesne