Photo team: 

Social: 

  •  
  •  
  •  
  •  

Body: 

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, specjalista protetyki stomatologicznej. W latach 2008-2012 pracownik naukowy Kliniki Protetyki Stomatologicznej z Pracownią Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Autorka prac naukowych oraz odczytów na kongresach naukowych. Zajmuje się protetyką, stomatologią estetyczną, endodoncją i pedodoncją.
Certyfikaty