Photo team: 

Body: 

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, po skończonej specjalizacji z chirurgii stomatologicznej na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Posiada tytuł doktora nauk medycznych. W latach 2005-2009 pracownik naukowy Zakładu Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej na UM w Lublinie. Zajmuje się chirurgią stomatologiczną, implantologią oraz sterowaną regeneracją kości (GBR).
certyfikaty