Komputerowe Znieczulenie

SleeperOne s4 umożliwia wykonanie bezbolesnego znieczulenia wszystkimi technikami znieczuleń, m.in.: techniką znieczulenia nasiękowego, przewodowego, śródwięzadłowego, dopodniebiennego, doprzegrodowego.
Mikroprocesorowa kontrola ilości i ciśnienia podawanego anestetyku, pozwala uniknąć przykrych dla pacjentów dolegliwości związanych ze znieczuleniami.