Leczenie kanałowe

Endometr to urządzenie elektroniczne służące do dokładnego pomiaru długości kanału korzeniowego w trakcie leczenia endodontycznego. Dzięki temu można opracować i wypełnić kanał korzeniowy precyzyjnie do końca. Mikrosilnik umożliwia skuteczne poszerzenie kanałów korzeniowych specjalnymi narzędziami, co warunkuje ich prawidłowe wypełnienie. W Centrum stosujemy urządzenia: Endo Master oraz Dentaport ZX japońskiej firmy Morita.
Koferdam to arkusz specjalnej gumy która wraz z innymi akcesoriami służy do izolacji pola zabiegowego. Jest to najlepszy sposób zapewnienia suchości i widoczności zębów podczas leczenia, szczególnie endodontycznego.
Koferdam ułatwia pracę stomatologa, ale przede wszystkim zapewnia większą dokładność i skuteczność oraz lepsze rezultaty podczas leczenia.

Dzieje się tak przez:

stworzenie bariery aseptycznej (zabezpieczenie przed drobnoustrojami znajdującymi się w ślinie);
kontrolę wilgotności;
zwiększony dostęp do pola operacyjnego (odsunięcie języka, warg, policzków oraz dziąsła);
zwiększoną widoczność pola operacyjnego.