Oprogramowanie

Nowoczesne oprogramowanie do sprawnego zarządzania gabinetem stomatologicznym, archiwizacji danych wraz z możliwością złożenia elektronicznego podpisu (brak „papierowej” dokumentacji).