Piezomed

Piezomed ułatwia pracę chirurga:

dzięki technologii ultradźwiękowej z niesamowitą precyzją wycinana jest wyłącznie tkanka kostna. Otaczające tkanki miękkie pozostają nieuszkodzone. Całkowicie unikalny system rozpoznawania ostrzy i automatycznego dostosowywania mocy i chłodzenia. Zauważalna ulga dla pacjenta: mniejszy ból i szybsze leczenie!