Skaner

Skaner płytek fosforowych łączy zalety wykonywania zdjęć na kliszy RTG z zaletami cyfrowej obróbki i archiwizacji.
Aby uzyskać zdjęcie zęba wystarczy zamiast kliszy w jednorazowej osłonce umieścić w ustach płytkę fosforową, która ma identyczną powierzchnię, grubość i elastyczność co klisza RTG.
Po wykonaniu ekspozycji wystarczy włożyć płytkę w szczelinę skanera. Po kilku sekundach skanowania zdjęcie w postaci cyfrowej pojawi się na ekranie komputera.